Cofra 5

Program Cofra5 jest unikalnym narzędziem do wymiarowania płyt zespolonych żelbetowych realizowanych na blachach współpracujących typu COFRAPLUS i COFRASTRA. Przy jego pomocy można dokonać wymiarowania płyty stropowej z uwzględnieniem współpracy pomiędzy blachą stropową współpracującą a betonem. Pogram sprawdza zaproponowane przez projektanta rozwiązanie płyty stropowej zdefiniowanej parametrami obejmującymi  układ statyczny płyty, jej grubość, zbrojenie. Wymagania dotyczące obciążeń, klasy pożarowej płyty, oraz wytycznych dot. SGU stanowią podstawę sprawdzenia SGN I SGU w newralgicznych przekrojach płyty w tym sprawdzenia wytrzymałości na rozwarstwienie (ścinanie wzdłużne) pomiędzy blachą a betonem jedną z dwóch metod dopuszczonych przez Eurokod. Parametry do wyznaczania nośności na ścinanie wzdłużne określone zostały dla wszystkich blach metodą badawczą. Program jest dostosowany do wymiarowania płyt zespolonych w oparciu o normy Eurokodu w wersjach krajowych. Program jest dostępny w wersji zdalnej on-line  pod adresem: ds.arcelormittal.com/cofra5/