Zrównoważony rozwój

Stal: materiał przyjazny dla środowiska

Dzieki możliwości zachowania wszystkich własności  bez utraty jakości w procesie topienia, czyni ze stali materiał idealny do recyklingu. We współczesnym środowisku 99% stali walcowanej na gorąco może zostać wykorzystana ponownie lub poddana recyklingowi na końcu cyklu życia. Elastyczność i adaptacyjność stali pozwala na wydłużenie cyklu życiowego konstrukcji nowych lub poddanych renowacji. 100% odzyskanej stali złomu zostaje przetworzona na nowy materiał, co przekłada się na 65% do 95% oszczędności energii w porównaniu do produkcji w technologii wielkiego pieca. Wpływa to korzystnie na ochronę środowiska.

Ocena cyklu życia (LCA) dla kształtowników stalowych, w tym Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD-ARM-20170033-IBD1) opracowana na bazie danych ze Word Steel Association, zakłada metodologię oceny przydatności do recyklingu na końcu cyklu życiowego. Metodologia ta obejmuje korzystny wpływ na środowisko przez ponowne wykorzystanie lub recykling materiału. Zgodnie z ISO 14025, oceny LCA były wykonywane przez niezależnych weryfikatorów aby potwierdzic iż obliczenia są zgodne z wymogami ISO 14040-44

Rozwiązania ze stali walcowanej na gorąco dla zrównoważonego rozwoju

ArcelorMittal opracował szereg rozwiązań, które spełniają założenia zrównoważonego rozwoju dzięki właściwej ocenie i analizie zrównoważonej wydajności budynków. Większość metod oceny opiera się na 5 podstawowych zasadach:

    Aspekt środowiskowy zrównoważonego rozwoju.

    W celu określenia wydajności środowiskowej budynku konieczne jest określenie jaki wpływ na środowisko budynek oraz jego elementy składowe w trakcie całego cyklu życia. Cykl życia obejmuje produkcję konstrukcji, użytkowanie, fazę końca życia obiektu oraz potencjalny zysk w procesie recyklingu oraz ponownego wykorzystania konstrukcji. W tym celu ArcelorMittal opracował narzędzie AMECO, który oblicza wpływ na Globalny Efekt Cieplarniany oraz Zużycie Energii dla obiektów stalowych oraz zespolonych stalowo – betonowych. AMECO pozwala na projektowanie ekologiczne, poprzez właściwy dobór rozwiązań najbardziej przyjaznych dla środowiska.

    Aspekt ekonomiczny zrównoważonego rozwoju.

    Profile walcowane na gorąco są produkowane w nowoczesnym procesie produkcyjnym, w pełnym zakresie wymiarów oraz gatunków stali w tym gatunków HISTAR. Pozwalają one architektom oraz projektantom na swobodne projektowanie w oparciu o wysokie wymagania inwestorów dzieki połączeniu wysokiej jakości, funkcjonalności, estetyce, niskiej wadze oraz krótkiego czasu wytwarzania. Smukłe konstrukcje projektuje się m.in. dzięki obniżeniu wysokości konstrukcyjnej, zmniejszeniu wielkości fundamentów, które przekładają się na dalsze obniżenie zużycia materiałów, kosztów prefabrykacji, transportu oraz montażu konstrukcji.

    Koszty cyklu życia potwierdzają dużą konkurencyjność oraz trwałość stali oraz konstrukcji zespolonych.

    Aspekt socjalno – kulturowy zrównoważonego rozwoju

    Profile stalowe pozwalają na tworzenie konstrukcji o przejrzystej i oszczędnej strukturze, połaczonej z wytrzymałością i bezpieczeństwem. Lokalni użytkoweinicy oraz ich otoczenie pozostają czyste w otoczeniu bez zanieczyszczeń dzięki temu że konstrukcje stalowe nie uwalniaja żadnych szkodliwych substancji do środowiska.

    Aspekt techniczny zrównoważonego rozwoju

    Konstrukcje oparte na kształtownikach walcowanych posiadają wysoką odpornośc na częstą i szybką utylizację. Trwałość oraz możliwość szybkiej adaptacji do zachodzących zmian pozwala na wydłużenie cyklu użytkowania bez szkody lub utraty funkcjonalności.

    Aspekt funkcjonalny zrównoważonego rozwoju

    Z uwagi na fakt iż redukcja masy materiału jest bezpośrednio połączona z jego wpływem na środowisko, konstrukcje stalowe oferują wiele zalet dzięki swojej elastyczności, lekkości oraz smukłości.

    Z wielu zrównoważonych rozwiązań oferowanych przez ArcelorMittal, stal HISTAR w porównaniu do konwencjonalnych gatunków stali, pozwala na ograniczenie wagi a przy tym również emisjo CO2 do o 30% w przypadku słupów stalowych, oraz do 20% w przypadku belek.

    Wykorzystanie zintegrowanych bele stropwych SlimFloor (CoSFB) lub belek ażrowych np. ACB lub Angelina, o znacznych rozpiętościach pozwala na zredukowanie wpływu nawet do 50%