Spaner

Blachy trapezowe konstrukcyjne przenoszą odziaływanie od warstw stałych oraz obciążenia klimatyczne na główną konstrukcję dachu lub ściany obiektu. Prawidłowy dobór profilu trapezowego czy też kasety ściennej wymaga przeanalizowania szeregu przypadków projektowych i odpowiedniego doboru blachy w zależności od układu konstrukcyjnego jak i wielkości oddziaływania obciążeń zewnętrznych
Przydatnym narzędziem do analizy i doboru blach dachowych, fasadowych oraz kaset stalowych lekkiej obudowy jest program SPANER udostępniany przez Arcelormittal Construction w wersji on-line pod adresem http://www.arcelormittal-construction.com.pl/spaner.
Spaner pozwala wymiarować blachy trapezowe zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1993-1-3. Umożliwia zadawanie obciążeń zarówno równomiernie rozłożonych jak i obciążeń o charakterze zmiennym. Obciążenia te są zróżnicowane w zależności od ich charakteru i przynależnych im współczynników bezpieczeństwa. Możliwa jest również interpretacja wyników w oparciu  o wytyczne klasyfikacji ogniowej i określonej w niej redukcji wytężenia.
Program pozwala modelować układy maksymalnie pięcioprzęsłowe ze zróżnicowaną rozpiętością każdego przęsła, jak i obliczać wsporniki blach. Wyniki wymiarowania generowane są w formacie pliku pdf wraz  z pełna analizą statyki i sprawdzenia Stanów Granicznych Nośności i Stanów Granicznych Użytkowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie korzystania z programu Spaner prosimy o kontakt z Działem Technicznym Arcelormittal Construction Polska.