31.jpg

Płyty warstwowe to nowoczesne rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne stawiane produktom do realizacji lekkiej obudowy.  Z uwagi na swoja specyfikę (w jednym panelu mamy zawarte wykończenie wewnętrzne, termoizolację i fasada zewnętrzną)  jest to produkt łatwy i szybki w montażu szczególnie w dużych obiektach, którym nie stawiane są specjalne wymagania dotyczące wyjątkowego wyglądu  architektonicznego czy wysokich wymagań akustycznych w zakresie izolacyjności. Jest rozwiązaniem ekonomicznym, przyspieszającym w sposób znaczący czas realizacji obiektu. Płyty warstwowe z rdzeniem z PIR w łatwy sposób, z uwagi na charakterystykę cieplną izolacji pianką PIR, mogą spełniać aktualne wymagania cieplnej stawiane obiektom budowlanym w świetle aktualnych przepisach. Odpowiedni dobór kolorystyki, układu płyt, profilowania zewnętrznego oraz poprawnie zaprojektowane i wykonane obróbek blacharskich sprawia że pomimo „przemysłowego” charakteru tego rozwiązania efekt końcowy zadowalający nawet wymagającego inwestora. Osobną kategorię produktu stanowią płyty chłodnicze stosowane do wydzielania pomieszczeń w których utrzymywana jest stała niska temperatura.

Produkty