Blachy profilowane (fałdowe) ścienne kształtują zewnętrzną fasadę obiektów o charakterze przemysłowym takich jak centra logistyczne, magazyny, zakłady wytwórcze itp. Stanowią element lekkiej obudowy obiektów realizowanych w konstrukcji szkieletowej szczególnie w systemie "kaseta-wełna-blacha". Mogą również stanowić zewnętrzne wykończenie ścian murowanych, żelbetowych i wtedy mocowane są na specjalnie zaprojektowanej podkonstrukcji a cały układ uzupełniony jest wentylowanymi warstwami izolacji termicznej.

Ciekawy wygląd fasady uzyskuje się poprzez różnorodne opcje projektowe:  dobór kształtu profilu jego wysokości, modułu, kolorystyki i kierunku ułożenia. Szczególne znaczenie mają blachy profilowane faliste projektowane w układzie poziomym nadające fasadom nowoczesny wygląd.

Produkty