ArcelorMittal Construction oferuje blachy łukowe FLOLINE wytwarzane na bazie dwóch typów blach trapezowych o wysokości profilu 40 i 70 mm. Elementy łukowe FLOLINE mogą być stosowane jako warstwa przekrycia w układzie wieloprzęsłowym a także jako układ samonośny w systemie dwuprzegubowych łuków. Elementy łukowe mogą być stosowane jako konstrukcje jedno lub dwuwarstwowe. Dla systemów dwuwarstwowych przestrzeń miedzy blachą nośną i pokryciową wypełnia się materiałem izolacyjnym (np. wełną mineralną). Możliwości gięcia (minimalny promień gięcia) blach uzależnione są od typu profilu oraz grubości zastosowanej blachy.

Produkty

[ czytaj więcej ]
[ czytaj więcej ]