Udział płyt warstwowych w projektach obudów ścian jest wysoki i ma ciągły charakter wzrostowy. Płyty warstwowe produkowane są w dwóch wersjach w zależności od konstrukcji zamka łączącego wzdłużnie dwa sąsiadujące panele. Możemy zastosować złącze z widocznym mocowaniem płyty do konstrukcji (PROMISOL 1003 B) lub ze złączem pozwalających ukryć łączniki montażowe płyty. Płyty warstwowe w zastosowaniu ściennym mogą być projektowane z mocowaniem w układzie poziomym jak i pionowym (PROMISOL 2003 BI). Układ poziomy determinuje konieczność zaprojektowania obróbek oddzielających sąsiednie rzędy płyt. Preferowany jest w takich sytuacjach układ płyt jednoprzęsłowych. Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej stosowane są w projektach z wysokim wymogiem dotyczącym odporności ogniowej lub jako uzupełnienie płyt z pianka PIR w strefach o podwyższonej odporności ogniowej (pasy sąsiadujące z przegrodami pożarowymi, pasy między-kondygnacyjne itp.

Produkty