Płyty warstwowe polecane są  do przekrycia dachów obiektów w których nachylenie połać jest większe niż 5%. Jeśli połać dachu jest dłuższa niż maksymalna możliwa do zastosowania długość płyty i wymagane jest łączenie płyt po długości to minimalny spadek takiego dachu wynosi 9%. Zaleca się aby ilość tzw. przejść dachowych w dachach z zastosowaniem płyt warstwowych była minimalizowana. Podwieszenie bezpośrednio do płyty ciężkich instalacji urządzeń jest niedopuszczalne Należy pamiętać również o pracy termicznej płyt warstwowych w wyniku różnica temperatur pomiędzy okładziną wewnętrzną a zewnętrzną która  w ekstremalnych warunkach np. ciemny kolor okładziny zewnętrznej w czasie letniego nasłonecznienia, może wywoływać efekty wpływające na szczelność dachu. Dlatego sposób doboru płyty jej maksymalne długości w danej grupie kolorystyczne oraz poprawny montaż z zastosowaniem odpowiednich uszczelnień są warunkiem trwałości i niezawodności w przypadku eksploatacji dachów pokrytych płytami warstwowymi.

Produkty