60.jpg

Współczesny rynek budowlany wymaga od stosowanych rozwiązania wysokiego stopnia prefabrykacji, przeniesienia prac montażowych poza teren budowy, stosowania technologii ograniczającej przerwy w pracach montażowych, ograniczającej nakład pracy. Jednocześnie rozwiązania powinny być elastyczne i posiadać możliwości adaptacji do specyficznych warunków i wymagań konkretnego placu budowy.  W przypadku stropów żelbetowych takim rozwiązaniem są blachy trapezowe, które w postaci deskowania traconego, czy też deskowania specjalnymi blachami współpracującego w fazie użytkowej płyty stropowej odpowiadają na w/w wymagania i w wielu przypadkach są niezawodnym i ekonomicznym rozwiązaniem.

Produkty