Blachy współpracujące do zespolonych płyt żelbetowych są nowoczesnym produktem łączącym w sobie dwie funkcje. Blacha trapezowa tego typu jest pewnym rozwiązaniem spełniającym zadanie deskowania traconego płyty żelbetowej w zakresie do ok. 3 m rozpiętości konstrukcyjnej w układzie samonośnym, powyżej zaś wymaga podstemplowania w fazie wylewania betonu. Jednocześnie przy projektowaniu nośności stropu dla fazy użytkowej przekrój blachy (z uwagi jej specyficzny kształt, odwrócona geometria, karby i wytłoczenia oraz własności w zespoleniu z betonem) uwzględniany jest w wymiarowaniu dolnego zbrojenia przęsłowego, pozwalając na wyeliminowanie dolnych prętów zbrojeniowych lub znaczące ograniczenie ich przekroju. Płyty na blachach współpracujących są lżejsze od tradycyjnej płyty monolitycznej a ich wykorzystanie  wpływa na skrócenie czas realizacji stropów.

Produkty

[ czytaj więcej ]
[ czytaj więcej ]
[ czytaj więcej ]
[ czytaj więcej ]